Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, περιόδου Νοεμβρίου 2010.

Δείτε το σχετικό αρχείο

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr

01-11-2010

Όλα τα νέα