Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ

Η στήριξη και η ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) είναι η νέα δράση του Υπουργείου Παιδείας, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εδρεύουν σε πολλά νησιά, στα νησιωτικά συμπλέγματα, τόσο του Αιγαίου όσο και του Ιονίου Πελάγους, μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιότυπο και ελκυστικό περιβάλλον στο οποίο φιλοξενούνται για να επιτύχουν σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα.

Θα ενισχυθεί η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά τους, προκειμένου να αποτελέσουν ουσιαστικό μοχλό ανάδειξης των νησιών, παράλληλα με την κυρίαρχη δραστηριότητα του τουρισμού.

Μέσω του έργου θα υλοποιηθούν πρότυπες δράσεις και θα δημιουργηθούν υποδομές στήριξης καινοτόμων πρακτικών, ώστε τα πολυνησιωτικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να αναδειχθούν σε διεθνείς πόλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας.Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr

02-11-2010

Όλα τα νέα