Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος για την Κινητικότητα των Νέων του Μεσογειακού Γραφείου Νεότητα

Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας (ΜΟΥ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της κινητικότητας των νέων της περιοχής της Μεσογείου.

Για το σκοπό αυτό το ΜΟΥ έχει νομική προσωπικότητα, λαμβάνει εθελοντική οικονομική συνεισφορά από τις συμμετέχουσες χώρες, διεθνείς οργανισμούς, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στο ΜΟΥ συμμετέχουν 16 χώρες: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.

Το Μεσογειακό Γραφείο Νεότητας σχεδιάστηκε για να αναδείξει την αποφασιστική επίδραση που έχει η εκπαιδευτική κινητικότητα στην ανάπτυξη, τις διαπολιτισμικές ανταλλαγές και την αμοιβαία κατανόηση στην περιοχή της Μεσογείου. Στα 3 πρώτα χρόνια της λειτουργίας του (2011-2014) το ΜΟΥ θα επιδιώξει να εκπληρώσει δύο βασικές αποστολές:

α) Το πιλοτικό πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων και

β) Να δημιουργήσει ένα κέντρο πληροφοριών για την κινητικότητα στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πιλοτικό πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων σχεδιάστηκε με σκοπό να προωθήσει ελκυστικές εκπαιδευτικές επιλογές από το χώρο της Μεσογείου, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταδευτεροβάθμια προγράμματα σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής, αρχική εργασιακή εμπειρία και αξιοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις χώρες καταγωγής των σπουδαστών.

Κατά τη διάρκεια της τριετούς, πειραματικής φάσης του προγράμματος, το ΜΟΥ θα προωθήσει την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες,, με επίκεντρο τα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, με σκοπό να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να διευκολύνει την κινητικότητα τους, καθώς την προσωρινή τους εγκατάσταση και αρχική επαγγελματική εμπειρία στη συμμετέχουσα χώρα της επιλογής τους.Πηγή: Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1384&cnode=1

01-11-2010

Όλα τα νέα