Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

Προσλήψεις αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 προσλαμβάνονται 106 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ14.06, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.07, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.23, ΠΕ18.25, ΠΕ18.30, ΠΕ18.33, ΠΕ19-20, για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου μέχρι και Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011. Μπορείτε να δείτε το πίνακα προσλήψεων στο σχετικό αρχείο.

Δείτε το σχετικό αρχείο

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr

04-02-2011

Όλα τα νέα