Αφιέρωμα Συνεργάτη

 

Αφιέρωμα Συνεργάτη

ΓΕΡΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ


Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Προσφορά

Προσφορές 2011

  • Δωρεάν εγγραφή.
  • Δωρεάν Pre-Junior για παιδιά νηπίου και Α΄ Δημοτικού.
  • Μισή τιμή για την A Junior (Α προκαταρτική) για παιδιά Β΄ και Γ΄  δημοτικού.
  • Δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για κάλυψη αδυναμιών κάθε μαθητή.
  • Εκπτώσεις για αδέλφια.
  • Δωρεάν για τους μαθητές μας η πρώτη χρονιά των Γαλλικών.